Център за добри управленски практики

Обновено: четвъртък, 04 март 2021 15:29

Ръководство


Директор
Цветана Александрова Стоянова


.
.
.

Зам. директор

Диана Илиева Копева

Проф. д-р Диана Илиева Копева

Катедра "Икономика на природните ресурси"

Бизнес факултет

E-mail Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 294

Office Кабинет: 1070