Център за добри управленски практики

Центърът за добри управленски практики съорганизатор в X-та студентска научна конференция „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“

неделя, 29 април 2018 14:36

На 25.04. 2018 г. се проведе десетата студентска научна конференция на тема „Перспективи и предизвикателства пред мениджмънта“ под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев. Тя бе организирана от Студентския съвет, катедра „Управление“ и Научноизследователския център за добри управленски практики.

Откриване на конференцията

Повече от 40 студенти представиха свои разработки по темата. Десетте най-добри бяха оценявани от жури в състав: Председател - доц. д-р Цветана Стоянова, директор на Центъра за добри управленски практики, и членове: Иван Вутов, изпълнителен директор на „Геотрейдинг“ АД, д-р Вергиния Стоянова, изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции доц. д-р Ангел Марчев, преподавател в катедра „Управление“, Стефан Димитров, директор на „ТМФ - България“, и Николай Цанков, управител на Гаранционен фонд за малки и средни предприятия.

Журито на конференцията

Журито отличи като най-добра разработката (проект за мобилно приложение „ParkinGO“) на Надежда Некит,  второкурсничка от направление „Администрация и управление“. На второ място е Цветанка Шопска, студентка от четвърти курс, специалност „Бизнес администрация“, а на трето – четвъртокурсничката Светла Александрова от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“. Специалната награда за най-добре насочена практическа разработка получи Елена Янева, студентка в първи курс, направление „Администрация и управление“.  Те получиха и парични награди от ректора на УНСС.

Победителката Надежда Некит (в средата) с доц. Цветана Стоянова и Даниел Парушев

Десетте студенти с най-добри разработки, които получиха сертификати, са Дарина Александрова, Стефан Григоров, Анна Славчева, Цветанка Шопска, Александра Димитрова, Димитър Шопов, Надежда Накит, Елена Янева, Светла Александрова и Стоил Малинов.

Десетте студенти с най-добри разработки и журито

Галерия снимки от Центърът за добри управленски практики съорганизатор в X-та студентска научна ко ...