Център за добри управленски практики

Владимир Карамазов за изкуството като бизнес и бизнеса като изкуство

Владо Карамазов един от съдружниците в продуцентска къща  „Three Bears Entertainment“ беше гост-лектор в УНСС и сподели със студентите от различни специалности от факултет „Управление и администрация” и „Бизнес факултет” добри практики от своя опит в продуцирането и организирането на кампании за културни проекти. Основен фокус в разговора беше необходимостта днешните специалисти да бъдат предприемчиви, адаптивни към динамичната външна среда и да прилагат стратегии и нестандартни подходи в своята работа.

Мениджърският борд на Центъра с госта (от ляво на дясно) доц. д-р Цветана Стоянова – Директор,
Владо Карамазов, проф. Диана Копева – зам.директор, доц. д-р Николай Щерев

Студентите не пропуснаха да попитат своя гост дали изкуството има пресечни точки с бизнеса, има ли бизнес практики, които устойчиво и ефективно помагат на изкуството в търсене на по-пряк път до зрителите. Владо с удоволствие разкри своя набор от управленски практики и как се работи в екип с хора, които са силни в своите области, как се създава работещ проект, колко е важна комуникацията с потребителите.

Обща снимка с госта

Галерия снимки от Владимир Карамазов за изкуството като бизнес и бизнеса като изкуство ...