Център за добри управленски практики

Второ издание на майсторския клас „В битката за реални резултати“

В периода 19-23.03 се проведе второто издание на майсторския клас за мотивация и личностно усъвършенстване „В битката за реални резултати“ с лектор Иван Кожухаров, организиран от Научноизследователския център за добри управленски практики при УНСС. След като миналата година през трите цикъла на обучение преминаха 14 студента, сега още 12 техни колеги, след предварително селектиране, успешно преминаха първия цикъл лекции.

В основата на това начинание е идеята да споделя своя житейски, спортен и професионален опит с будни млади хора, които са в началните етапи на своето професионално развитие. Да ги запозная с важни теми, управленски подходи и техники, свързани с решаването на проблеми в личния и професионален живот, каза Иван Кожухаров (на снимката долу) .

Иван Кожухаров

Кожухаров е бил професионален алпинист и катерач, но след инцидент в планината се обездвижва и продължава професионалния си път в Швейцария. Има сериозен опит в областта на мениджмънта и управлението на проекти, а през последните години – и във финансовата сфера.

Доц. д-р Цветана Стоянова, директор на центъра за добри управленски практики открива майсторския клас

Ето някой от отзивите на участници в майсторския клас:

Виктория Димитрова, докторант: “Лекторът владееше много добре аудиторията като позволяваше разсейване в темата до толкова доколкото да се чуят различните гледни точки и позиции и в крайна сметка обобщаваше казаното. Проявяваше толерантност към всяко мнение и опитваше да извлече най-доброто от всичко изказано. Атмосферата бе ползотворна, зареждаща, спокойна и предразполагаща към целенасочен разговор и дискусия, каквито подхождат за един майсторски клас.”

Васил Пенев, студент 3-ти курс: “Адмирации към екипа! Участниците бяха интересни, разиграха се различни ситуации, беше наситено с информация. Направи ми впечатление, че обучението е с цел взаимопомощ, размисли върху ценностната система и моделите на поведение“.

Лекторът: в програмата на обучението бяха включени теми относно ценностите и ценностната система, развиването на умения за целеполагане и самомотивация, работа в екип и ефективност и лична организация. Осъзнаването и свързването на тези елементи в цялостна система позволява изграждането на силна и уверена лична позиция. Използваните практически подходи са добра основа за успешно справяне в различни ситуации, в професионалния ни живот и в работата ни с хората.  Най-важното е всеки да си даде сметка, че ние самите сме отговорни за нашия живот и за нашите решения и действия.

Доц. д-р Цветана Стоянова, директор на Научноизследователския център за добри управленски практики: Лекторът показа висока осведоменост и мениджърски компетенции по представените въпроси и успя да представи добрите практики за личностно усъвършенстване и мотивация на достъпен за студентите език. Майсторският клас предостави възможност на участниците да степенуват личните си цели, да набележат бъдещите си приоритети и да очертаят конкретни действия за тяхното постигане.

 

Участниците

Иван Кожухаров изрази искрена благодарност на доц. д-р Цветана Стоянова и доц. д-р Ангел Марчев за големия принос в подготовката и осигуряването на перфектни условия за провеждане на курса. Той добави също, че много цени съвместната работа и с нетърпение очаква продължението на диалога и провеждането на втората част на курса в края на май.

Галерия снимки от Второ издание на майсторския клас „В битката за реални резултати“ ...