Център за добри управленски практики

Посещение на преподаватели от Инженерен университет Баку, Азербайджан

петък, 16 март 2018 12:44

Центърът за добри управленски практики при УНСС бе домакин на посещение, на преподаватели от Инженерен университет Баку, Азербайджан в периода 19-23 февруари 2018 г. Гостуването им е организирано и финансирано от Програма TAIEX  DG NEAR на Европейския съюз (EC). По време на своята визита колегите от Баку имаха поредица от срещи с преподаватели и представители на администрацията на УНСС, представители на различни институти, включени в структурата на УНСС, представители на бизнеса, както и срещи в Технопарк София; Индустриална зона Тракия  - Пловдив; лаборатории към БАН, Технически университет София.

В УНСС отляво надясно: г-н Самир Рахманов, Baku Engineering University (BEU),  г-жа Айташ Пашаева, Baku Engineering University (BEU), г-жа Ирина Йорданова, Директор проекти, публични комуникации и КСО в КРИБ (вляво) и доц. д-р Цветана Стоянова – Директор на центъра за добри управленски практики

Целта на посещението бе да се представи опита на Центъра за добри управленски практики при УНСС в трансфера на иновативни управленски подходи и знания към бизнеса, за начините по които се осъществява релацията Университет – Център – Бизнес, за кооперирането и колаборирането между Университет – Център – Технопарк – Бизнес.

 

 

Посещение в Лаборатория за върхови постижения в Машинно-технологичния факултет, ТУ – София, отляво надясно: г-н Самир Рахманов, Baku Engineering University (BEU),  проф.  д-р Тодоров, ТУ, доц. д-р Николай Щерев, УНСС, г-жа Айташ Пашаева, Baku Engineering University (BEU), проф. д-р Диана Копева , УНСС

 

Посещение в Индустриална зона Тракия: отляво надясно: доц. д-р Николай Щерев УНСС,  проф. д-р Диана Копева УНСС, г-жа Айташ Пашаева Baku Engineering University (BEU), г-н Самир Рахманов Baku Engineering University (BEU),  г-н Георги Стоев Индустриална зона Тракия, Пловдив

 

Изградените добри контакти между образователните институции и бизнеса бяха определени като добър модел от колегите от Азербайджан.

 

 

Галерия снимки от Посещение на преподаватели от Инженерен университет Баку, Азербайджан ...