Център за добри управленски практики

Посещение на преподаватели от Инженерен университет Баку, Азербайджан

Центърът за добри управленски практики при УНСС бе домакин на посещение, на преподаватели от Инженерен университет Баку, Азербайджан в периода 19-23 февруари 2018 г. Гостуването им е организирано и финансирано от Програма TAIEX  DG NEAR на Европейския съюз (EC). По време на своята визита колегите от Баку имаха поредица от срещи с преподаватели и представители на администрацията на УНСС, представители на различни институти, включени в структурата на УНСС, представители на бизнеса, както и срещи в Технопарк София; Индустриална зона Тракия  - Пловдив; лаборатории към БАН, Технически университет София.

В УНСС отляво надясно: г-н Самир Рахманов, Baku Engineering University (BEU),  г-жа Айташ Пашаева, Baku Engineering University (BEU), г-жа Ирина Йорданова, Директор проекти, публични комуникации и КСО в КРИБ (вляво) и доц. д-р Цветана Стоянова – Директор на центъра за добри управленски практики

Целта на посещението бе да се представи опита на Центъра за добри управленски практики при УНСС в трансфера на иновативни управленски подходи и знания към бизнеса, за начините по които се осъществява релацията Университет – Център – Бизнес, за кооперирането и колаборирането между Университет – Център – Технопарк – Бизнес.

 

 

Посещение в Лаборатория за върхови постижения в Машинно-технологичния факултет, ТУ – София, отляво надясно: г-н Самир Рахманов, Baku Engineering University (BEU),  проф.  д-р Тодоров, ТУ, доц. д-р Николай Щерев, УНСС, г-жа Айташ Пашаева, Baku Engineering University (BEU), проф. д-р Диана Копева , УНСС

 

Посещение в Индустриална зона Тракия: отляво надясно: доц. д-р Николай Щерев УНСС,  проф. д-р Диана Копева УНСС, г-жа Айташ Пашаева Baku Engineering University (BEU), г-н Самир Рахманов Baku Engineering University (BEU),  г-н Георги Стоев Индустриална зона Тракия, Пловдив

 

Изградените добри контакти между образователните институции и бизнеса бяха определени като добър модел от колегите от Азербайджан.

 

 

Галерия снимки от Посещение на преподаватели от Инженерен университет Баку, Азербайджан ...