Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: вторник, 06 февруари 2018 10:47

ПИ- Регионално развитие- 5 сем. бак.

Сесия за Регионално развитие - Пловдив, семестър 5 ,

зимна поправителна сесия

П/Г

ден

час

дисциплина

          преподавател

зала

822/

 11.2.2018 г.

13,00 - 14,30

Регионална икономика

Доц. д-р К.ПЕТРОВ

 

822/

 10.2.2018 г.

14,30 - 16,00

Системи на управленски контрол

Проф. д-р О. СИМЕОНОВ

 

822/

 11.2.2018 г.

11,00 - 12,30

Публична власт и политики

Доц. д.пол.н Г.МАНОЛОВ

 

822/

 18.2.2018 г.

11,00 - 12,30

Бизнес комуникации

Доц. д-р Н.МИРОНОВА

 

822/

 18.2.2018 г.

13,00 - 14,30

Управление на промените

Доц. д-р М.КУЗМАНОВА