Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 29 януари 2018 13:23

Разписание - Финанси, счетоводство и контрол-3 курс

 

Разписание за дистанционно обучение – гр. Пловдив за учебната 2015/ 2016 година

Професионално направление: Икономика

Специалност: Финанси, счетоводство и контрол

Степен на обучение: Бакалавър