Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 29 юни 2015 15:50

Изпити бакалаври

 Финанси, счетоводство и  контрол- 2 семестър

Финанси, счетоводство и контрол- 4 семестър

Регионално развитие- 2 семестър

 Регионално развитие- 4 семестър

 

ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ -

 ИНФОРМИРАЙТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, ЧЕ СТЕ ОТ РЦДО- ГР. ПЛОВДИВ ПРЕДВАРИТЕЛНО

Икономика и публичен сектор- доц. Атанас Атанасов, гр. Пловдив на 21.06.15 г. от 11.00 часа, 1 ауд

Управление на човешките ресурси- доц. Надя Миронова, гр. Пловдив на 07.06.15 г. от 13.00 часа

Информационни системи и технологии- гл. ас Никола Николов, гр. Пловдив на 13.06.15 г. от 10.00 часа

Стратегическо управление- доц. Цветана Стоянова, гр. София на 19.06.15 г. от 13.00 часа в зала 2109

Финанси- проф. Богомил Манов, гр. София на 17.06.15 г. от 17.00 часа в зала БИБЛ.

 

Управление на комуникациите- проф. Соня Докова, гр. Пловдив на 13.06.15 г от 09.30 часа

Основи на икономическите теории- проф. Атанас Казаков, гр. София на 20.06.15 г. от 11.45 часа в зала ТЦ

Математика 1 ва част- доц. Мая Микренска, гр. София на 18.06.15 г. от 09.00 ч в зала 2019

Стопанска история- доц. Марко Димитров, гр. София на 20.06.2015 г. от 09.00 часа в зала 3050

Икономическа социология- доц. Кольо Рамчев, гр. София на 12.06.15 г. от 10.00 часа в зала 2101

Макроикономика- доц. Стела Ралева, гр. София на 25.06.15 г. от 10.00 часа в зала 2006

Публични финанси- проф. Брусарски, гр.София на 16.06.15г. от 10.00 часа в зала 3049 

Интелектуална собственост- доц. Владя  Борисова, гр. София на 15.06.15 г. от 12.30 часа в зала БИБЛ.

Екология- доц. Найден Найденов

Статистика- гл. ас Мариана Мургова, гр. Пловдив на 28.06.15 г. от 14.00 часа, 2 ауд

Статистически изследвания- гл. ас Мариана Мургова , гр. Пловдив на 28.06.15 г. от 14.00 часа, 2 ауд

Основи на счетоводството- доц. Мая Начкова, гр. Пловдив на 05.07.15 г. от 13.30 ч, 20 зала 

Маркетинг- проф. Свободка Класова, гр. София на 01.07.15 г. от 14.00 часа, каб. 3020