Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: събота, 09 юли 2016 16:40

Разписание - Финаси,счетоводство и контрол- 3 курс

 

Разписание за дистанционно обучение – гр. Пловдив за учебната 2015/ 2016 година

Професионално направление: Икономика

Специалност: Финанси, счетоводство и контрол

Степен на обучение: Бакалавър

 

Курс: 3 Семестър 5