Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: четвъртък, 17 май 2018 15:13

Направления и специалности

Образователно–квалификационна степен„Бакалавър“

  • Професионално направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“
  • Професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Регионално развитие“ 

 

ИЗБЕРЕТЕ НАЙ-ПРЕСТИЖНИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ:

  • С най-висока оценка от НАОА сред българските университети за професионално направление „Икономика“ и професионално направление „Администрация и управление“
  • На първо място в България и на 31-во място в класацията на световните бизнес училища
  • На първо място в България по реализация на випускниците си

ИЗБЕРЕТЕ МОДЕРНАТА, ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗБЕРЕТЕ ЕКИПА ОТ НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ