Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: вторник, 06 февруари 2018 11:10

Разписание- Регионално развитие- 3 курс бакалаври

 

Разписание за дистанционно обучение- гр. Пловдив за учебната 2017/ 2018 година

 

Професионално направление: Администрация и управление

Специалност: Регионално развитие 3 курс

Степен на обучение: Бакалавър