Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: сряда, 07 октомври 2015 11:24

За РЦДО-Пловдив

Регионалният център за дистанционно обучение в гр. Пловдив е създаден през 2010 г. и обучава студенти в образователно–квалификационна степен „Магистър“.

За учебната 2015 / 2016 г. РЦДО  ще приема студенти в образователно–квалификационна степен„Бакалавър“ в дистанционна форма на обучение. Студентите - бакалаври ще се обучават в две специалности, които предоставят изключителни възможности за професионална реализация:

Паралелно с това, Регионалният център за дистанционно обучение, следвайки традициите си, продължава приема и обучението на студенти от региона и страната по широк спектър от магистърски програмиВ тях могат да се обучават две групи студенти: завършилите образователно-квалификационната степен „Професионален бакалавър“ по програмата „3+2“ 

Професионално направление „Икономика“ със специалности:

  • Счетоводство и контрол
  • Маркетинг
  • Икономика на човешките ресурси със специализация "Управление на човешките ресурси"
  • Финанси
  • Професионално направление „Администрация и управление“ със специалности:
   • Регионално развитие

    

  Регионалният център за дистанционно обучение е самостоятелно звено на методическо подчинение на Центъра за дистанционно обучение на УНСС. Обучението се осъществява по учебни планове и програми, отговарящи на академичните стандарти за качество от преподавателски екипи с висока квалификация и богат опит.