Регионален център за дистанционно обучение - Пловдив

Обновено: понеделник, 20 май 2019 11:00

Държавни изпити

Държавен изпит ще се проведе на 06.07.2019 г. в гр. Пловдив, както следва:
Регионално развитие от 11.00 ч.- 1 ауд.
Финанси, счетоводство и контрол от 10 ч.- 2 ауд. 

 

На Държавен изпит се явяват само студенти положили всички семестриални изпити!!!

На студентите, които ще се явявят на Държавен изпит през месец юли 2019 г. трябва да:

1, Изпратят заявление за явяване за  Държавен изпит от 01.06.2019 г. на е- mail: rcdo_plovdiv

Заявлението може да изтеглите от тук

2. От 16.06.2019 г. до 01.07.2019 г.  да дойдат в РЦДО- гр. Пловдив за подписване на бланки с оценки. / Следете дали са ви нанесени всички оценки в електронната система/ Бланките се подписват лично от всички студент!!!

3. Носете две снимки паспортен формат /за диплома/