Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 09 юни 2016 10:52

СК2 - 2 сем.

09.06.2016 г.
ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 2 семестъра
2015 - 1
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър
Количествени методи и модели И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204
Дипломиране 2 - ри семестър
Краен срок за предаване на ПД 10.06.2016 15:00 - - 104
магистърски тези
Защита на магистърски тези З 02.07.2016 13:30 - - Аула
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари
Прикачени файлове:

application/msword Molba_Za_Tema.DOC - 25 KB