Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 24 юни 2015 8:55

ПФ3 - 2 сем.

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ
Регионален център за дистанционно обучение -Хасково
24.06.2015 г. Разписание на занятията за летен семестър на 2014/2015г.
Прием 2014 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 3 семестъра
2 - ри семестър
Г/П Дата Дисциплина Час Преподавател Кабинет
06.06.2015 г. Анализ на публичната политика 11:00 - 18:00 К доц. Александър Вълков 501
Редовна изпитна сесия
30.05.2015 г. Количествени методи и модели 09:00 - И проф. Веселка Павлова 303
07.06.2015 г. Анализ "Разходи-Ползи" 11:30 - И проф. Румен Брусарски 406
13.06.2015 г. Маркетинг в публичния сектор 09:00 - И проф. Цветка Стоенчева 302
20.06.2015 г. Анализ на публичната политика 11:00 - И доц. Александър Вълков 406
21.06.2015 г. Икономика на благостоянието 11:00 - И доц. Лилия Йотова 204
Поправителна сесия
13.06.2015 г. Публична администрация 10:00 - ПИ проф. Христо Христов 303
04.07.2015 г. Анализ "Разходи-Ползи" 12:00 - ПИ проф. Румен Брусарски 406
Поправителна годишна сесия
27.06.2015 г. Публична администрация 09:00 - ПГИ проф. Христо Христов 303
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари