Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 10 юни 2016 13:37

ПФ4 - 4 сем., заедно с ПФ3 - 3 сем.

10.06.2016 г.
ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 1
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър
Маркетинг в публичния сектор И проф. Цветка Стоенчева 04.06.2016 10:00 - - 304
Поправителна сесия 4 - ти семестър
Бюджетно счетоводство ПИ проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 11:00 - - 303
Маркетинг в публичния сектор ПИ проф. Цветка Стоенчева 19.06.2016 09:00 - - 404
Дипломиране 4 - ти семестър
Краен срок за предаване на ПД 10.06.2016 14:00 - - 104
магистърски тези
Защита на магистърска теза З 02.07.2016 11:00 - - 406
Поправителна сесия 3 - ти семестър
Методология на бюджетното ПИ гл.ас. Петър Митев 18.06.2016 11:00 - - 305
планиране
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари
Прикачени файлове:

application/msword Molba_Za_Tema.DOC - 25 KB