Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 20 юни 2016 8:48

ПФ4 - 3 сем., заедно с ПФ3 - 2 сем.

20.06.2016 г.
ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 2
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
Поправителна сесия 3 - ти семестър
Публична администрация ПИ проф. Христо Христов 25.06.2016 09:00 - - 302
Анализ "Разходи-Ползи" ПИ проф. Румен Брусарски 02.07.2016 11:00 - - 406
Икономика на благосъстоянието ПИ доц. Лилия Йотова 09.07.2016 12:00 - - 303
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари