Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 09 юни 2016 11:38

ПФ4 - 2 сем., заедно с ПФ3 - 1 сем.

09.06.2016 г.
ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2015 - 1
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър
Публични финанси И проф. Румен Брусарски 28.05.2016 11:00 - - 302
Фискална децентрализация И доц. Пресияна Ненкова 04.06.2016 11:00 - - 503
Държавна публична власт И проф. Георги Янков 05.06.2016 10:00 - - 301
Система на националните сметки И гл.ас. Марин Маринов 11.06.2016 10:00 - - 301
Поправителна сесия 2 - ри семестър
Публични финанси ПИ проф. Румен Брусарски 02.07.2016 11:00 - - 406
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари