Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 09 юни 2016 10:48

СК3 - 2 сем.

09.06.2016 г.
ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра
2015 - 1
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
2 - ри семестър
Спецкурс по счетоводство в К проф. Даниела Фесчиян 28.05.2016 11:00 - 13:00 13:30 - 18:45 303
публичния сектор
Спецкурс по счетоводство в К проф. Даниела Фесчиян 29.05.2016 09:00 - 12:30 13:00 - 16:45 303
публичния сектор
Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър
Спецкурс по управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 28.05.2016 10:00 - - 501
Спецкурс по финансово счетоводство И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 12:00 - - 302
Спецкурс по счетоводство в И проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 09:30 - - 303
публичния сектор
Контрол в банковите и небанковите И доц. Емил Асенов 04.06.2016 10:30 - - 403
институции
Международни счетоводни стандарти И ас. Борислав Боянов 12.06.2016 11:00 - - 303
за финансови отчети
Поправителна сесия 2 - ри семестър
Спецкурс по управленско счетоводство ПИ проф. Стоян Стоянов 04.06.2016 09:30 - - 303
Спецкурс по счетоводство в ПИ проф. Даниела Фесчиян 26.06.2016 09:00 - - 303
публичния сектор
Поправителна годишна сесия 2 - ри семестър
Спецкурс по счетоводство в ПГ проф. Даниела Фесчиян 02.07.2016 09:00 - - 303
публичния сектор
Спецкурс по управленско счетоводство ПГ проф. Стоян Стоянов 02.07.2016 09:00 - - 303
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари