Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 09 юни 2016 10:07

СК4 - 3 сем.

09.06.2016 г.
ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра
2014 - 2
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
3 - ти семестър
Спецкурс по счетоводство в К проф. Даниела Фесчиян 28.05.2016 11:00 - 13:00 13:30 - 18:45 303
публичния сектор
Спецкурс по счетоводство в К проф. Даниела Фесчиян 29.05.2016 09:00 - 12:00 13:00 - 17:15 303
публичния сектор
Редовна изпитна сесия 3 - ти семестър
Спецкурс по управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 28.05.2016 10:00 - - 501
Спецкурс по финансово счетоводство И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 12:00 - - 302
Спецкурс по счетоводство в И проф. Даниела Фесчиян 04.06.2016 09:30 - - 303
публичния сектор
Контрол в капиталовия пазар И доц. Емил Асенов 04.06.2016 10:30 - - 403
Международни счетоводни стандарти И ас. Борислав Боянов 12.06.2016 11:00 - - 303
за финансови отчети
Поправителна сесия 3 - ти семестър
Спецкурс по управленско счетоводство ПИ проф. Стоян Стоянов 04.06.2016 09:30 - - 303
Спецкурс по счетоводство в ПИ проф. Даниела Фесчиян 26.06.2016 09:00 - - 303
публичния сектор
Поправителна годишна сесия 3 - ти семестър
Спецкурс по счетоводство в ПГ проф. Даниела Фесчиян 02.07.2016 09:00 - - 303
публичния сектор
Спецкурс по управленско счетоводство ПГ проф. Стоян Стоянов 02.07.2016 09:00 - - 303
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари