Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 15 май 2016 13:36

СК4 - 2 сем.

15.05.2016 г.
ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра
2015 - 1
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
2 - ри семестър
Финансово счетоводство К гл.ас. Лиляна Камбурова 06.02.2016 11:00 - 13:00 13:30 - 18:45 304
Система и контрол на данъци и К доц.Ем. Асенов;ас.С.Анев 19.03.2016 11:00 - 13:00 13:30 - 18:45 302
социални осигуровки
Управленско счетоводство К проф. Стоян Стоянов 26.03.2016 13:00 - 14:00 14:30 - 19:45 303
Счетоводство на банките К проф. Даниела Фесчиян 27.03.2016 14:00 - 16:00 16:30 - 19:45 303
Икономически анализ К доц. Росица Иванова 09.04.2016 09:00 - 12:30 13:00 - 16:45 305
Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър
Счетоводство на банките И проф. Даниела Фесчиян 03.04.2016 09:30 - - 303
Управленско счетоводство И проф. Стоян Стоянов 07.05.2016 09:00 - - 303
Система и контрол на данъци и И доц.Ем. Асенов;ас.С.Анев 14.05.2016 12:00 - - 302
социални осигуровки
Икономически анализ И доц. Росица Иванова 28.05.2016 09:00 - - 301
Финансово счетоводство И гл.ас. Лиляна Камбурова 29.05.2016 12:00 - - 301
Поправителна сесия 2 - ри семестър
Счетоводство на банките ПИ проф. Даниела Фесчиян 07.05.2016 09:00 - - 303
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари
Прикачени файлове:

text/html Razpis_SK4_2015_1.html - 23 KB