Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 09 юни 2016 9:46

СK4 - 1 сем.

09.06.2016 г.
ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра
2015 - 2
Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала
Редовна изпитна сесия 1 - ви семестър
Основи на счетоводството И гл.ас. Мария Маркова 29.05.2016 12:00 - - 302
Макроикономика И проф.Ст.Статев;ас.Д.Дамянов 04.06.2016 11:00 - - 305
Статистика И проф. Веселка Павлова 11.06.2016 09:00 - - 204
Микроикономика И доц. Лилия Йотова 19.06.2016 11:00 - - 304
Поправителна сесия 1 - ви семестър
Макроикономика ПИ проф.Ст.Статев;ас.Д.Дамянов 26.06.2016 11:00 - - 304
Забел.: Л - лекции; У - упражнения; К - консултации; И - изпит; ПИ - поправителен изпит; С-семинари