Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 04 август 2021 9:20

Държавни изпити и защити

Краен срок за предаване на заявления за избор на тема и научен ръководител - .........2021 г.
Краен срок за предаване на магистърската теза на хартиен носител и CD с надписани 3 имена, факултетен номери тема, и копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата -..........2021 г. - в Учебен отдел на РЦДО Хасково, от понеделник до петък от 9:00 до 16:00 часа.
Получаване на рецензии - .............2021 г. на университетския e-mail на студента.
  • специалност "Счетоводство и контрол": Молба за допускане до защита (в прикачения по-долу файл)
Краен срок за предаване на магистърската теза - 2 броя на хартиен носител и CD с надписани 3 имена, факултетен номери тема, и копие от кореспонденция с потвърждение от научния ръководител за завършеността на тезата - 04.10.2021 г. - в Учебен отдел на РЦДО Хасково, от понеделник до петък от 9:00 до 16:00 часа.


Дати за Защита на магистърски тези:
  • специалност "Бизнес администрация": ............2021 г. от ............, онлайн
  • специалност "Счетоводство и контрол": 16.10.2021 г. от 10:00 часа, онлайн
Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Молба за допускане до защита-СК.docx - 37 KB