Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: понеделник, 07 юни 2021 10:19

ЛЯТНА СЕСИЯ сесия 2020/2021 г.:

*Възможни са промени в графиците относно часове, зали и др.

Лятна РЕДОВНА изпитна сесия

Икономика, общество и човешки ресурси

спец. "Икономика"

I курс II курс III курс IV курс

Финанси, счетоводство и контрол

спец. "Счетоводство и контрол"                        

I курс II курс III курс IV курс

Администрация и управление

спец. "Мениджмънт и администрация"

спец. "Бизнес администрация"

I курс II курс III курс IV курс

Лятна ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия

Икономика, общество и човешки ресурси

спец. "Икономика"

    I курс     II курс     III курс      IV курс

Финанси, счетоводство и контрол

спец. "Счетоводство и контрол"

    I курс     II курс     III курс      IV курс

Администрация и управление

спец. "Мениджмънт и администрация"

спец. "Бизнес администрация"

    I курс    II курс     III курс     IV курс

Лятна УСЛОВНА сесия

Графикът за условната сесия се вижда като изберете семестъра, в който сте записани в момента! Студентите се присъединяват към изпита от бутона "Онлайн занятие".Икономика, общество и човешки ресурси,

спец. "Икономика", условна сесия

3 семестър 4 семестър 5 семестър 6 семестър 7 семестър 8 семестър

Финанси, счетоводство и контрол,

спец. "Счетоводство и контрол", условна сесия

3 семестър 4 семестър 5 семестър 6 семестър 7 семестър 8 семестър

Администрация и управление,

спец. "Мениджмънт и администрация", условна сесия

спец. "Бизнес администрация"

3 семестър 4 семестър 5 семестър 6 семестър 7 семестър 8 семестър

 ГОДИШНА ПОПРАВИТЕЛНА изпитна сесия

Икономика, общество и човешки ресурси,

спец. "Икономика"                                                                                                        

   I курс               II курс              III курс               IV курс        

Финанси, счетоводство и контрол,

спец. "Счетоводство и контрол"  

   I курс     II курс     III курс     IV курс

Администрация и управление,

спец. "Мениджмънт и администрация"

спец. "Бизнес администрация"

   I курс     II курс     III курс     IV курс