Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: четвъртък, 02 юли 2020 13:56

Информационно табло

    

1. Защита на спец. "Счетоводство и контрол" - 04.07.2020 г. от 10:00 часа ОНЛАЙН

линк за Защита на магистърски тези, спец. "Счетоводство и контрол", РЦДО Хасково:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a7293256f125446b2a599c1666c1958a3%40thread.tacv2/General?groupId=58d1480b-1b92-4958-b4f6-d37f8d4acb70&tenantId=ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad


2. Защита на спец. "Бизнес администрация" - 11.07.2020 г. от 10:00 часа ОНЛАЙН