Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 09 февруари 2020 12:44

Бизнес администрация - 2 сем., семестър 2

П/Г Дата Час  Дисциплина   Преподавател Зала
  25.04.2020 г. 9:00-16:45 Управленско консултиране Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова 306
  26.04.2020 г. 9:00-16:45 Управленско консултиране Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова 306
  09.05.2020 г. 9:00-16:45 Лидерство Л доц. д-р Цветана Стоянова 305
  10.05.2020 г. 9:00-16:45 Лидерство Л доц. д-р Цветана Стоянова 305
  16.05.2020 г. 9:00-16:45 Управление на корпоративен имидж Л доц. д-р Надя Миронова 305
  16.05.2020 г. 9:00-16:45 Управление на корпоративен имидж Л доц. д-р Надя Миронова 305