Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 09 февруари 2020 12:43

Бизнес администрация - 2 сем., семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  14.03.2020 9:00-13:00 Финансови модели в управлението Л х.доц. д-р Ангел Марчев 402
  21.03.2020 г. 11:00-16:00 Бизнес стратегии Л доц. д-р Марияна Кузманова 306
  28.03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на знанията Л доц. д-р Надя Миронова 302
  29.03.2020 г. 9:00-14:00 Управление на проекти Л проф. д-р М.Александрова-Бошнакова 302
  04.04.2020 г. 9:00-14:00 Управление на разходите Л проф. д.н. Мая Ламбовска 304
  05.04.2020 г. 9:00-14:00 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц. д-р Цветана Стоянова 306