Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 09 февруари 2020 12:14

Финанси, счетоводство и контрол - II курс, 4 семестър

П/Г Дата Час  Дисциплина   Преподавател Зала
725 14.03.2020 г. 9:00-15:00 Интелектуална собственост Л проф. д-р Владя Борисова 501
725 15.03.2020 г. 9:00-14:00 Интелектуална собственост Л х. преп. И. Пейчева 501
725 21.03.2020 г. 9:00-16:45 Европейска интеграция Л доц. д-р Емилия Георгиева Аула
725 22.03.2020 г. 9:00-16:45 Европейска интеграция Л доц. д-р Емилия Георгиева Аула
725 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Световна икономика Л доц. д-р Ваня Иванова 501
725 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Световна икономика Л доц. д-р Ваня Иванова 501
725 11.04.2020 г. 9:00-16:45 Маркетинг Л х.проф. д-р Свободка Класова 304
725 12.04.2020 г. 9:00-16:45 Маркетинг Л х.проф. д-р Свободка Класова 304
725 25.04.2020 г. 9:00-15:00 Иконометрия Л доц. д-р Соня Чипева Аула
725 26.04.2020 г. 9:00-14:00 Иконометрия Л доц. д-р Соня Чипева Аула
725 09.05.2020 г. 9:00-16:45 Въведение в инвестициите Л доц. д-р Пламен Орешарски 304
725 10.05.2020 г. 9:00-16:45 Въведение в инвестициите Л гл.ас. д-р Маргарита Главева 304
725     Физкултура и спорт   ст. преп. д-р Венцислав Йорданов