Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: неделя, 09 февруари 2020 12:08

Икономика, общество и човешки ресурси - II курс, 4 семестър

П/Г Дата Час  Дисциплина   Преподавател Зала
709 21.03.2020 г. 9:00-16:45 Европейска интеграция Л доц. д-р Емилия Георгиева Аула
709 22.03.2020 г. 9:00-16:45 Европейска интеграция Л доц. д-р Емилия Георгиева Аула
709 28.03.2020 г. 9:00-16:45 Прогнозиране и планиране Л доц. д-р Ирена Славова 503
709 29.03.2020 г. 9:00-16:45 Прогнозиране и планиране Л доц. д-р Ирена Славова 503
709 04.04.2020 г. 9:00-16:45 Световна икономика Л доц. д-р Ваня Иванова 501
709 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Световна икономика Л доц. д-р Ваня Иванова 501
709 25.04.2020 г. 9:00-15:00 Иконометрия Л доц. д-р Соня Чипева Аула
709 26.04.2020 г. 9:00-14:00 Иконометрия Л доц. д-р Соня Чипева Аула
709 09.05.2020 г. 9:00-16:45 Корпоративни финанси Л х.проф. д-р Н. Николова 406
709 10.05.2020 г. 9:00-16:45 Корпоративни финанси Л х.проф. д-р Н. Николова 406
709 16.05.2020 г. 9:00-16:45 Основи на счетоводството Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 406
709 17.05.2020 г. 9:00-16:45 Основи на счетоводството Л гл.ас. д-р Борислав Боянов 406
709     Физкултура и спорт У Доц. д-р Спас Ставрев