Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 29 януари 2020 11:10

Бизнес администрация - 3 сем., семестър 1, зимна поправителна сесия

Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
    Стратегии за интернационализация доц. д-р Цветана Стоянова  
15.02.2020 г. 12:00-14:00 Управление на кариерата доц. д-р Татяна Кичева 406
    Бюджетно управление на предприятието проф. д.н. Мая Ламбовска  
    Управление на операциите проф. д-р М. Александрова-Бошнакова  
    Управление на промените доц. д-р Марияна Кузманова