Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 04 декември 2019 10:49

Бизнес администрация - 3 сем., семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
  12.01.2020 г. 13:00-15:00 Стратегии за интернационализация доц. д-р Цветана Стоянова Аула
  18.01.2020 г. 11:00-13:00 Управление на кариерата доц. д-р Татяна Кичева 505
  19.01.2020 г. 9:00-11:00 Бюджетно управление на предприятието проф. д.н. Мая Ламбовска 303
  25.01.2020 г. 13:00-15:00 Управление на операциите проф. д-р М. Александрова-Бошнакова 403
  26.01.2020 г. 11:00-13:00 Управление на промените доц. д-р Марияна Кузманова 403