Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 30 октомври 2019 9:52

Бизнес администрация- 3 сем., семестър 1

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  2.11.2019 11.00-14.15 Управление на кариерата Л Доц.д-р Т. Кичева 404
  3.11.2019 9.00-12.15 Управление на промените Л Доц.д-р М. Кузманова 404
  24.11.2019 10.30-13.45 Управление на операциите Л Проф.д-р М.Александрова- Бошнакова 502
  30.11.2019 9.00-12.15 Б'джетно управление на предприятието Л Проф.д.н. М. Ламбовска 306
  21.12.2019 9.00-11.15 Стратегии за интернационализация Л доц. д-р Цв. Стоянова 502