Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 25 септември 2019 12:41

Икономика, общество и човешки ресурси I курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
710 Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев  
710 05.10.2019 г. 11.00-18.45 Основи на икономическата теория Л доц.д-р М.Марикина аула
710 12.10.2019 г. 9.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501
710 13.10.2019 г. 9.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501
710 19.10.2019 г. 9.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ад.Миланова аула
710 20.10.2019 г. 9.00-16.45 Икономическа социология Л х.доц.д-р Ад.Миланова аула
710 02.11.2019 г. 9.00-16.45 Математика I-ва част Л доц.д-р М.Микренска 501
710 03.11.2019 г. 9.00-16.45 Математика I-ва част Л доц.д-р М.Микренска 501
710 09.11.2019 г. 9.00-16.45 История на икономическите теории Л доц.д-р Р.Андреев 403
710 10.11.2019 г. 9.00-16.45 История на икономическите теории Л доц.д-р Р.Андреев 403
710 23.11.2019 г. 9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов аула
710 24.11.2019 г. 9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов аула