Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: вторник, 26 ноември 2019 14:20

Администрация и управление II курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
732 23.11.2019 от 10:00 Физкултура и спорт - 2 курс У х.преп. Елена Попова кафене 
732 05.10.2019  9.00-15.00 Иконометрия Л доц.д-р С.Чипева 406
732 06.10.2019  9.00-14.00 Иконометрия Л доц.д-р С.Чипева 406
732 12.10.2019  9.00-16.45 Управление на човешките ресурси Л доц.д-р Т.Кичева 404
732 13.10.2019  9.00-16.45 Управление на човешките ресурси Л доц.д-р Т.Кичева 404
732 19.10.2019  11.00-18.45 Регионален икономически растеж Л гл.ас.д-р Г.Цолов 403
732 20.10.2019  9.00-16.45 Регионален икономически растеж Л гл.ас.д-р Г.Цолов 403
732 16.11.2019  9.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л доц.д-р Е.Пенкова 404
732 17.11.2019  9.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л доц.д-р Е.Пенкова 404
732 30.11.2019  11.00-18.45 Финанси Л доц.д-р С.Трифонова 501
732 01.12.2019  9.00-16.45 Финанси Л доц.д-р С.Трифонова 501
732 14.12.2019  9.00-16.45 Стратегическо управление Л доц.д-р Цв.Стоянова 505
732 15.12.2019  9.00-16.45 Стратегическо управление Л гл.ас.д-р Ф.Стоянов 505