Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 13 ноември 2019 15:13

Администрация и управление I курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
733 24.11.2019 г. 10:00 Физкултура и спорт - 1 курс,    19121002-19121030 У х.преп. Елена Попова кафене
733 24.11.2019 г. 11:30 Физкултура и спорт - 1 курс,    19121031-19121059 У х.преп. Елена Попова кафене
733 05.10.2019 г. 11.00-18.45 Основи на публичната администрация Л проф.д-р П.Кацамунска 505
733 06.10.2019 г. 9.00-16.45 Основи на публичната администрация Л проф.д-р П.Кацамунска 505
733 12.10.2019 г. 9.00-16.45 Основи на управлението Л х.проф.д-р М.Андреева 304
733 13.10.2019 г. 9.00-16.45 Основи на управлението Л х.проф.д-р М.Андреева 304
733 09.11.2019 г. 9.00-16.45 Икономика и публичен сектор Л гл.ас.д-р П.Илиев 304
733 10.11.2019 г. 9.00-16.45 Икономика и публичен сектор Л гл.ас.д-р П.Илиев 304
733 16.11.2019 г. 9.00-16.45 Информационни системи и технологии Л проф.д.ик.н.Е.Денчев 403
it2 17.11.2019 г. 9.00-16.45 Инф. с-ми и техн.: 19121002 - 19121030 У хон.ас.Е.Филипова 401
it1 23.11.2019 г. 9.00-16.45 Инф. с-ми и техн.: 19121031 - 19121059 У хон.ас.Е.Филипова 401
733 30.11.2019 г. 9.00-16.45 Геоикономика и регионално развитие Л доц.д-р Г.Николов 505
733 01.12.2019 г. 9.00-16.45 Геоикономика и регионално развитие Л доц.д-р Г.Николов 505