Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 13 ноември 2019 15:02

Финанси, счетоводство и контрол I курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
726 30.11.2019 от 11:00 Физкултура и спорт - 1 курс У преп.д-р В.Йорданов аула
726 05.10.2019  11.00-18.45 Основи на икономическата теория Л доц.д-р М.Марикина аула
726 12.10.2019  9.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501
726 13.10.2019  9.00-16.45 Стопанска история Л гл.ас.д-р П.Стоянов 501
726 19.10.2019  9.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р Цв.Стоянова 501
726 20.10.2019  9.00-16.45 Основи на управлението Л гл.ас.д-р Ив.Илиев 501
726 02.11.2019  9.00-16.45 Математика I-ва част Л доц.д-р М.Микренска аула
726 03.11.2019  9.00-16.45 Математика I-ва част Л доц.д-р М.Микренска аула
726 09.11.2019  9.00-16.45 Информатика Л проф.д.ик.н.Е.Денчев 505
it2 10.11.2019  9.00-16.45 Информатика Iва група: 19115076 - 19115109 вкл. У хон.ас.Д.Дановски 301
it1 17.11.2019  9.00-16.45 Информатика IIра група: 19115110 - 19115143 У хон.ас.Д.Дановски 301
726 23.11.2019  9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов аула
726 24.11.2019  9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов аула