Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: петък, 15 ноември 2019 13:59

Икономика IV курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
707 05.10.2019  9.00-15.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 404
707 06.10.2019  9.00-14.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 404
707 12.10.2019  9.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 406
707 13.10.2019  9.00-14.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н.Миронова 406
707 02.11.2019  9.00-15.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 406
707 03.11.2019  9.00-14.00 Бизнес стратегии Л доц.д-р Р.Радев 406
707 09.11.2019  9.00-15.00 Фирмени инвестиции Л доц.д-р Д.Благоев 406
707 10.11.2019  9.00-14.00 Фирмени инвестиции Л доц.д-р Д.Благоев 406
707 16.11.2019  9.00-16.45 Поведенчески икономикс Л доц.д-р Ат.Атанасов 505
707 17.11.2019  9.00-16.45 Поведенчески икономикс Л доц.д-р Ат.Атанасов 505
707 04.01.2020 9.00-16.45 Паричен икономикс Л хон.ас.д-р А.Петкова 406
707 05.01.2020 9.00-16.45 Паричен икономикс Л хон.ас.д-р А.Петкова 406