Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 15:23

Бизнес администрация 2 сем.на обучение, семестър 2, лятна поправка

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
78/ 15.6.2019 11.00-13.00 Управленско консултиране проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 403
78/ 15.6.2019 13.00-15.00 Управление на корпоративен имидж доц.д-р Н.Миронова 403
78/ 16.6.2019 9.00-11.00 Лидерство доц.д-р Цв.Стоянова 403