Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 14:17

Бизнес администрация 3 курс, лятна поправка

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
730 22.6.2019 9.00-11.00 Геодемография доц.д-р К.Петров 404
730 22.6.2019 11.00-13.00 Антикризисно управление доц.д-р Н.Димитров 404
730 23.6.2019 9.00-11.00 Делови игри в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401
730 23.6.2019 11.00-13.00 Финансови пазари и инструменти х.доц.д-р А.Марчев 401
730 23.6.2019 13.00-15.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 502