Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 14:12

Счетоводство и контрол 2 курс, лятна поправка

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
724 22.6.2019 9.30-10.45 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 106
724 22.6.2019 11.00-12.15 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 106
724 22.6.2019 13.45-15.15 Иконометрия доц.д-р С.Чипева 401
724 22.6.2019 15.30-16.15 Интелектуална собственост проф.д-р Вл.Борисова 401
724 22.6.2019 15.30-16.15 Интелектуална собственост ас.д-р Д.Папагалска 401
724 22.6.2019 17.00-19.00 Физкултура и спорт 2 курс преп.д-р В.Йорданов  
724 23.6.2019 9.00-11.00 Маркетинг проф.д-р П.Иванов 406
724 23.6.2019 11.00-13.00 Въведение в инвестициите доц.д-р Пл.Орешарски 406
724 23.6.2019 11.00-13.00 Въведение в инвестициите гл.ас.д-р М.Главева 406