Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 14:11

Счетоводство и контрол 1 курс, лятна поправка

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
725 22.6.2019 9.30-10.45 Микроикономика гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401
725 22.6.2019 11.00-11.40 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 401
725 22.6.2019 12.00-14.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501
725 22.6.2019 17.00-19.00 Физкултура и спорт 1 курс преп.д-р В.Йорданов  
725 23.6.2019 9.00-11.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501
725 23.6.2019 11.00-13.00 Икономическа социология х.доц.д-р Ад.Миланова 404
725 23.6.2019 13.00-15.00 История на икономическите теории проф.д-р С.Тошкова 404