Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 14:10

Икономика 4 курс, лятна поправка

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
706 22.6.2019 11.00-13.00 Макроикономическа теория и анализи доц.д-р Ст.Ралева 406
706 22.6.2019 13.00-14.00 Преддипломен стаж доц.д-р В.Иванова 503
706 22.6.2019 14.00-16.00 Международен стратегически мениджмънт доц.д-р И.Стойчев 406
706 23.6.2019 9.00-11.00 Международен маркетинг доц.д-р Св.Бонева 303
706 23.6.2019 11.00-13.00 Право на Европейския съюз доц.д-р Ж.Драганов аула