Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 14:07

Икономика 2 курс, лятна поправка

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
708 22.6.2019 9.30-10.45 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 106
708 22.6.2019 11.00-12.15 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 106
708 22.6.2019 13.45-15.15 Иконометрия доц.д-р С.Чипева 401
708 22.6.2019 15.30-17.00 Корпоративни финанси гл.ас.д-р К.Войческа 505
708 22.6.2019 17.00-19.00 Физкултура и спорт 2 курс доц.д-р С.Ставрев  
708 23.6.2019 9.00-11.00 Прогнозиране и планиране гл.ас.д-р М.Маринов 505
708 23.6.2019 11.00-13.00 Основи на счетоводството доц.д-р М.Маркова 303