Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: събота, 04 май 2019 14:05

Икономика 1 курс, лятна поправка

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
709 22.6.2019 9.30-10.45 Микроикономика гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401
709 22.6.2019 11.00-11.40 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 401
709 22.6.2019 12.00-14.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501
709 22.6.2019 17.00-19.00 Физкултура и спорт 1 курс доц.д-р С.Ставрев  
709 23.6.2019 9.00-11.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501
709 23.6.2019 11.00-13.00 Информатика проф.д.ик.н.Е.Денчев 505
709 23.6.2019 13.00-15.00 Основи на управлението гл.ас.д-р М.Ангелова 505