Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 13:09

Бизнес администрация 3 курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
730 26.5.2019 9.00-11.00 Делови игри в управлението х.доц.д-р А.Марчев 401
730 1.6.2019 11.00-13.00 Методи за изследвания в бизнеса проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 404
730 8.6.2019 9.00-11.00 Антикризисно управление доц.д-р Н.Димитров 406
730 9.6.2019 11.00-13.00 Геодемография доц.д-р К.Петров 406
730 16.6.2019 13.00-15.00 Финансови пазари и инструменти х.доц.д-р А.Марчев 401