Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 13:02

Счетоводство и контрол 2 курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
724 25.5.2019 13.45-15.00 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401
724 26.5.2019 9.00-11.00 Въведение в инвестициите гл.ас.д-р М.Главева 404
724 26.5.2019 9.00-11.00 Въведение в инвестициите доц.д-р Пл.Орешарски 404
724 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 2 курс преп.д-р В.Йорданов  
724 1.6.2019 14.00-15.15 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401
724 8.6.2019 13.00-14.30 Иконометрия доц.д-р С.Чипева 401
724 15.6.2019 9.30-10.15 Интелектуална собственост проф.д-р Вл.Борисова 401
724 15.6.2019 9.30-10.15 Интелектуална собственост ас.д-р Д.Папагалска 401
724 16.6.2019 9.00-11.00 Маркетинг проф.д-р П.Иванов 501