Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 13:00

Счетоводство и контрол 1 курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
725 26.5.2019 11.00-13.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501
725 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 1 курс преп.д-р В.Йорданов  
725 1.6.2019 11.00-12.15 Микроикономика гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401
725 2.6.2019 9.00-11.00 История на икономическите теории проф.д-р С.Тошкова 501
725 8.6.2019 9.00-12.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска аула
725 9.6.2019 11.00-13.00 Икономическа социология х.доц.д-р Ад.Миланова 501
725 15.6.2019 12.50-13.30 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 401