Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 12:59

Икономика 4 курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
706 26.5.2019 9.00-11.00 Международен маркетинг доц.д-р Св.Бонева 505
706 1.6.2019 11.00-13.00 Международен стратегически мениджмънт доц.д-р И.Стойчев 505
706 2.6.2019 11.00-13.00 Преддипломен стаж доц.д-р В.Иванова 404
706 8.6.2019 9.00-11.00 Макроикономическа теория и анализи доц.д-р Ст.Ралева 303
706 9.6.2019 11.00-13.00 Право на Европейския съюз доц.д-р Ж.Драганов 505