Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 01 май 2019 12:54

Икономика 1 курс

П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала
709 26.5.2019 9.00-11.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501
709 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 1 курс доц.д-р С.Ставрев  
709 1.6.2019 9.30-10.45 Микроикономика гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401
709 2.6.2019 9.00-11.00 Информатика проф.д.ик.н.Е.Денчев аула
709 8.6.2019 9.00-12.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска аула
709 9.6.2019 9.00-11.00 Основи на управлението гл.ас.д-р М.Ангелова 406
709 15.6.2019 12.00-12.40 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 401