Регионален център за дистанционно обучение - Хасково

Обновено: сряда, 06 февруари 2019 13:27

Бизнес администрация, 3 сем., семестър 2

П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала
  16.03.2019  9.00-16.45 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306
  17.03.2019  9.00-10.30 Бизнес стратегии Л доц.д-р М.Кузманова 306
  30.03.2019  9.00-16.45 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 405
  31.03.2019  9.00-10.30 Стратегическо управление на човешките ресурси Л доц.д-р Цв.Стоянова 405
  06.04.2019  9.00-16.45 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 302
  07.04.2019  9.00-10.30 Управление на знанията Л доц.д-р Н.Миронова 302
  13.04.2019  9.00-16.45 Управление на разходите Л проф.д-р М.Ламбовска 303
  14.04.2019  9.00-10.30 Управление на разходите Л проф.д-р М.Ламбовска 303
  11.05.2019  9.00-16.45 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306
  12.5.2019 9.00-10.30 Управление на проекти Л проф.д-р М.Александрова-Бошнакова 306
  18.5.2019 9.00-16.45 Финансови модели в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401
  19.5.2019 9.00-10.30 Финансови модели в управлението Л х.доц.д-р А.Марчев 401